Dobro došli na internet prezentaciju master studija iz Hemoinformatike i modeliranja

Dr Ivan Gutman

Emeritus profesor

Oblast interesovanja
Hemijska teorija grafova; matematička hemija; fizička hemija

Dr Svetlana Marković

Redovni profesor

Oblast interesovanja
Fizička organska hemija; teorijska hemija

Dr Zoran Matović

Redovni profesor

Oblast interesovanja
Bioneorganska hemija; kompjuterska hemija; kvantna mehanika i molekulska dinamika

Dr Boris Furtula

Vanredni profesor

Oblast interesovanja
Hemijska teorija grafova; matematička hemija; hemoinformatika; hemometrija

Dr Milan Mladenović

Vanredni profesor

Oblast interesovanja
Hemija prirodnih proizvoda; biohemija; medicinska hemija

Dr Slavko Radenković

Vanredni profesor

Oblast interesovanja
Teorijska hemija; teorija hemijske veze; molekulsko modelovanje; hemijska teorija grafova

Dr Vladimir Petrović

Docent

Oblast interesovanja
Mehanizmi organskih reakcija; sintetička organska hemija; bioorganska hemija; organometalna hemija; teorijska organska hemija; masena spektrometrija