Dobro došli na internet prezentaciju master studija iz Hemoinformatike i modeliranja

R. br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Tip predmeta Status predmeta Aktivna nastava Ostali časovi ESPB
P V DON SIR
1 H223 Hemoinformatika I TM obavezni 2 0 2 5
2 H224 Piton u hemiji I SA obavezni 2 0 2 5
3 H225 Kvantna hemija I TM obavezni 2 0 2 5
4 Izborni predmet I I izborni 2 0 2 5
5 H236 Studijski istraživački rad HM1 I SA obavezni 0 0 0 4 5
6 H251 Stručna praksa I SA obavezni 6 (3)*
7 H203 Molekulsko modeliranje 2 II SA obavezni 2 0 2 5
8 H226 Dizajn bioaktivnih jedinjenja II SA obavezni 2 0 2 5
9 Izborni predmet 2 II izborni 2 0 2 5
10 Izborni predmet 2 II izborni 2 0 2 5
11 H237 Studijski istraživački rad HM2 II SA obavezni 0 0 0 4 5
12 H250 Master rad SA obavezni 10 10
Ukupno časova (predavanja + vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini 240 0 240 120 240 60(+3)*
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600
Ukupno časova aktivne nastave i bodova za sve godine studija 600 240 60(+3)*
Izborni predmet 1
1 H227 Molekulsko modeliranje 1 I SA izborni 2 0 2 5
2 H228 Matematičke metode u hemiji I SA izborni 2 0 2 5
3 H229 Odabrana poglavlja hemijske teorije grafova I SA izborni 2 0 2 5
4 H230 Linuks u hemiji I SA izborni 2 0 2 5
Izborni predmet 2
1 H231 Dizajn hemijskih reakcija 2 TM izborni 2 0 2 5
2 H219 Hemometrija 2 TM izborni 2 0 2 5
3 H232 Simulacije konformacionom dinamikom 2 SA izborni 2 0 2 5
4 H233 Fortran 2 TM izborni 2 0 2 5
* Broj ESPB za stučnu praksu, koji ne ulazi u ukupan zbir bodova
ESPB Evropski standard prenosa bodova
TM Teorijsko-metodološki
SA Stručno-aplikativni
P Predavanja
V Vežbe
DON Drugi oblici nastave
SIR Studijski istraživački rad

Više o programu master studija hemije pogledajte ovde .